Illumina将以大约12亿美元的价格收购Pacific Biosciences,扩大对长读长序列的测序并加速科学发现

Illumina将以大约12亿美元的价格收购Pacific Biosciences,扩大对长读长序列的测序并加速科学发现

  • 汇集高度准确的短读长和长读长测序技术,为更完美的基因组视图铺平道路
  • Pacific Biosciences最新推出的Sequel SMRT®技术与Illumina的长期基础相结合,将更有助于生物发现和临床应用
  • 长读长测序市场预计到2022年将增长到25亿美元

Illumina,Inc和太平洋生物科学公司于2018年11月1日宣布,他们已签署协议,让Illumina以每股8美元价格进行全现金交易的收购Pacific Biosciences。该价格相对于Pacific Biosciences截至2018年10月31日收盘时的30个交易日成交量加权平均股价溢价71%,完全稀释后的企业总价值约为12亿美元

“Illumina继续以前所未有的速度使测序技术民主化。通过这种组合,成千上万研究人员现在可以直接使用这项技术“

该协议已获得Illumina和Pacific Biosciences董事会的批准。此次收购获得的长读长能让梨补充了Illumina测序解决方案,可以回答一系列复杂的基因组问题。虽然Illumina的准确且经济的短读序列平台可以最佳地满足大多数测序应用,但部分应用例如从头测序和高度同源的基因组测序,可以通过精确的长读取得到更好的解决。通过收购Pacific Biosciences,Illumina将定位于提供集成的工作流程和新颖的创新,将两种技术的最佳结合在一起,帮助研究人员更快地推进他们的发现,并且临床医生可以经济地提供新的测试。

“PacBio无与伦比的精确度反映了Illumina在短读序列中的精确度。结合这两项技术,我们可以获得更多的应用,加快基因组发现的步伐,并加强我们自创立以来一直是Illumina标志的创新引擎,“Illumina总裁兼首席执行官Francis deSouza说。 “PacBio不断追求提高测序精度,同时降低成本,强调了长读取的潜力,可以将测序扩展到新客户和应用程序。”

本次交易有待Pacific Biosciences股东的批准,以及其他惯例成交条件,包括适用的监管部门批准。 Illumina预计将在2019年中期完成交易。

https://www.businesswire.com/news/home/20181101006099/en/Illumina-Acquire-Pacific-Biosciences-Approximately-1.2-Billion

系列教程

CHENTONG
版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。
alipay.png WeChatPay.png

CHENTONG

CHENTONG
积微,月不胜日,时不胜月,岁不胜时。凡人好敖慢小事,大事至,然后兴之务之。如是,则常不胜夫敦比于小事者矣!何也?小事之至也数,其悬日也博,其为积也大。大事之至也希,其悬日也浅,其为积也小。故善日者王,善时者霸,补漏者危,大荒者亡!故,王者敬日,霸者敬时,仅存之国危而后戚之。亡国至亡而后知亡,至死而后知死,亡国之祸败,不可胜悔也。霸者之善著也,可以时托也。王者之功名,不可胜日志也。财物货宝以大为重,政教功名者反是,能积微者速成。诗曰:德如毛,民鲜能克举之。此之谓也。

生信宝典文章集锦

生信的作用越来越大,想学的人越来越多,不管是为了以后发展,还是为了解决眼下的问题。但生信学习不是一朝一夕就可以完成的事情,也许你可以很短时间学会一个交互式软件的操作,却不能看完程序教学视频后就直接写程序。也许你可以跟着一个测序分析流程完成操作,但不懂得背后的原理,不知道什么...… Continue reading

生信宝典文章集锦

Published on January 01, 2100

生信宝典文章集锦

Published on January 01, 2100