ChIP-seq基本分析流程

前年在中科院做培训时,整理了一套ChIP-seq分析流程,截选实战部分,略作修改,分享出来,希望大家指正。

那次培训内容比较杂,还有关于TCGA、ICGC、ProteinAtlas等数据库的使用, 前面已经分享过,链接如下:

下面步入正题,从ChIP-实验、测序注意事项、测序深度,到分析整体流程,再到每一步如序列比对,富集效率评估、热图、峰图可视化,deeptools2使用、peak calling和motif分析等。

我们也打算于2018年4月14在北京鼓楼推出《ChIP-seq分析专题培训》,在此基础上继续深入讲解ChIP-seq分析,希望有兴趣的朋友加入。具体见文末或点击 阅读原文了解。

在广大粉丝的期待下,《生信宝典》联合《宏基因组》于2018年4月14在北京鼓楼推出《ChIP-seq分析专题培训》,为大家提供一条走进生信大门的捷径、为同行提供一个ChIP-seq实战分析学习和交流的机会、助力学员真正理解分析原理和完成实战分析,独创线下集中授课2天+自行练习5天+再集中讲解答疑2天三段式教学,并提供学习视频,教、学、练、答结合,真正实现独立分析大数据。

关于学习生物信息学分析的重要性,请阅读《生物信息9天速成班—成为团队中不可或缺的人》

ChIP-seq基本分析流程如上。课程将在这个基础上,提供更深入地分析指导。

  1. 座位按报名并成功缴费顺序从前到后龙摆尾式排序。
  2. 赠送价值188元线上生信基础课程一门,目前的《应用Python处理生物信息数据和作图》、《生物信息作图系列R、Cytoscape及图形排版》和《生物信息中的Linux应用》任选其一。(http://bioinfo.ke.qq.com)
  3. 获赠32G品牌定制U盘 (内含数据资料)。
  4. 多人(N,10>N>1)组团报名并同时缴费,每人还可获得价值N百元的礼品(京东购物卡)。

具体信息请点击 阅读原文 (www.ehbio.com/Training)访问。

CHENTONG
版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。
alipay.png WeChatPay.png

CHENTONG

CHENTONG
积微,月不胜日,时不胜月,岁不胜时。凡人好敖慢小事,大事至,然后兴之务之。如是,则常不胜夫敦比于小事者矣!何也?小事之至也数,其悬日也博,其为积也大。大事之至也希,其悬日也浅,其为积也小。故善日者王,善时者霸,补漏者危,大荒者亡!故,王者敬日,霸者敬时,仅存之国危而后戚之。亡国至亡而后知亡,至死而后知死,亡国之祸败,不可胜悔也。霸者之善著也,可以时托也。王者之功名,不可胜日志也。财物货宝以大为重,政教功名者反是,能积微者速成。诗曰:德如毛,民鲜能克举之。此之谓也。

生信宝典文章集锦

生信的作用越来越大,想学的人越来越多,不管是为了以后发展,还是为了解决眼下的问题。但生信学习不是一朝一夕就可以完成的事情,也许你可以很短时间学会一个交互式软件的操作,却不能看完程序教学视频后就直接写程序。也许你可以跟着一个测序分析流程完成操作,但不懂得背后的原理,不知道什么...… Continue reading

生信宝典文章集锦

Published on January 01, 2100

生信宝典文章集锦

Published on January 01, 2100